Container Icon

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

1. ข้อใดคือความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือที่สามารถสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ได้
หนังสือที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพและเสียง
หนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
หนังสือที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเปิดอ่านได้เหมือนหนังสือจริง

2. โปรแกรมใดที่ไม่นิยมนำมาสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Notepad
Flip Album
Desktop Author
Flip Flash Album

3. ข้อใดเป็นขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรม Flip Album Vista Pro
start > Flip Album Vista Pro
start > settings > Flip Album Vista Pro
start > All Programs > Flip Album Vista Pro
start > All Programs > Flip Album Vista Pro > Flip Album Sample

4. ข้อใดเป็นขั้นตอนการออกแบบก่อนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ย่อไฟล์ภาพให้มีขนาดเหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน
สร้างโฟลเดอร์สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการเชื่อมโยงเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์
เตรียมไฟล์ประกอบโดยตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือผสมตัวเลขและห้ามเว้นวรรค

5. โปรแกรมจะแสดงชื่อหนังสือที่สร้างขึ้นที่ส่วนใด
แถบเมนู
แถบสถานะ
แถบหัวเรื่อง
แถบเครื่องมือ

6. การสร้างหนังสือเล่มใหม่ ต้องคลิกคําสั่งใด
New
Edit
Save
Open

7. การบันทึกหนังสือต้องคลิกคําสั่งใด
New
Edit
Save
Open

8. การเปิดหนังสือเดิมต้องคลิกคําสั่งใด
New
Edit
Save
Open

9. ถ้าต้องการเพิ่มหน้ากระดาษต้องคลิกปุ่มใด
New page
Insert page
Copy page
Delete page

10. ถ้าต้องการลบหน้ากระดาษต้องคลิกปุ่มใด
New page
Insert page
Copy page
Delete page

11. ข้อใดเป็นคำสั่งสร้างหน้ากระดาษทีละหลาย ๆ หน้า
Bookmark
Set Book
Muttiple Page
Book Binder

12. การใส่สีให้กับหน้ากระดาษมีขั้นตอนอย่างไร
Edit > Insert page
Edit > Insert Clip Art
Edit > Page Properties
Edit > Muti Media Object

13. ข้อความที่สร้างลิ้งค์เชื่อมโยงภายนอกใน เมื่อใช้คำสั่งเพื่อดูผลงานจะมีลักษณะอย่างไร
มีเส้นใต้ข้อความ
มีรูปมือ
มีรูปมือพร้อมศรชี้ไปทางซ้ายมือ
มีรูปมือพร้อมศรชี้ไปทางขวามือ

14. ข้อใดคือขั้นตอนการใส่เสียง
Edit > Insert page
Edit > Insert Clip Art
Edit > Page Properties
Edit > Muti Media Object

15. ข้อใดคือคำสั่งในการพิมพ์ข้อความ
Insert > Clip Art
Insert > Anotations
Insert > Bookmarks
Insert > Muti Media Object

16. ข้อใดให้ความหมายของคำว่ามัลติมิเดียได้ถูกต้อง
มัลติเดียเป็นสื่อที่ใช้ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
มัลติมีเดียหมายถึงโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
มัลติมีเดียเป็นการนำองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เข้าด้วยกัน
ถูกทุกข้อ

17. การแทรกไฟล์วิดีโอลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามข้อใด
Insert > Clip Art
Insert > Anotations
Insert > Bookmarks
Insert > Muti Media Object

18. ภาพวิดีโอที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรมได้แก่แฟ้มนามสกุลใด
.avi
.mov
.mpg
ถูกทุกข้อ

19. ถ้าต้องการหมุนภาพกราฟิกต้องใช้คำสั่งใด
Edit
Rotate
Effects
Set link

20. ข้อใดคือขั้นตอนการสร้างให้มีรูปทรงต่าง ๆ
Effects > 3D
Effects > Shadow
Effects > Transparent
Effects > Select crop Shape

21. หากต้องการสร้างภาพ 3 มิติทำได้โดย
Effects > 3D
Effects > Shadow
Effects > Transparent
Effects > Select crop Shape

22. ข้อใดคือคำสั่งการจัดทำปกแบบเข้าห่วง
Set Theme
Book Binder
Page Porperties
Set Book Options

23. Centerfold Page คือคำสั่งใด
การลบหน้ากระดาษ
การสร้างหน้ากระดาษ
การแทรกภาพเคลื่อนไหว
การสร้างหนังสือแบบหน้าคู่

24. Customize Contents คือคำสั่งใด
การใส่สีให้สารบัญ
การสร้างหน้าสารบัญ
การตกแต่งหน้าสารบัญ
การเปลี่ยน Contents เป็นภาษาไทย

25. ข้อความที่สร้างลิ้งค์เชื่อมโยงภายนอกแล้ว เมื่อใช้คำสั่งเพื่อดูผลงานจะมีลักษณะอย่างไร
มีเส้นใต้ข้อความ
มีกรอบรูปสี่เหลี่ยม
มีรูปลูกโลกหมุน
มีรูปลูกโลกหมุนและมีลูกศรสีแดงอยู่ข้างบน

26. คำสั่งใดที่ใช้ออกแบบปกหนังสืออัตโนมัติ
Set Theme
Book Binder
Page Properties
Set Book Options

27. แฟ้มเสียงที่สามารถนำมาใช้ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่แฟ้มนามสกุลใด
.mp3
.wma
.wav
ถูกทุกข้อ

28. การนำแฟ้มงานขึ้นไปไว้บนเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์เรียกกว่าอะไร
Upload
Publish
Package
Download

29. เมื่อสร้างหนังสือเสร็จแล้วต้องบันทึกหนังสือด้วยคำสั่งใด
File > Save As
Customize Contents
CD Maker > Create Album CD
CD Maker > Export Album TV Viewing

30. การบันทึกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD
File > Save As
Customize Contents
CD Maker > Create Album CD
CD Maker > Export Album TV Viewing

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ http://www.srb1.go.th/anuban/e_book/pretest.htm มาก ๆ ค่ะ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

23 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอนำไปให้เด็กได้ศึกษานะคะขอบคุณมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เยี่ยม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไก่โต้ง ป.6/1 อนุบาลสระบุรี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โอ้วววว้าวววว !!

มะปราง' น้ะค้ะ กล่าวว่า...

เจ๋งงงงงง !

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ยากจังครับ....

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำให้ได้นะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มี เฉลยใหมคับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่มีเฉลยว่ะ.--

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอ้ยยยยยยยย. -3-

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เกาหลีบ่ ? ><

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บ่ --

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เกาหลีบ่ ? ><

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เยสสะเข้. --

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาปาล่ะเห้หหหหห -*-

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

><

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำระ ?.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นั่งเซงว่ะะะะะไม่มีเหลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอเฉลยยหน่อยยยย. -3-

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น้ะะะะะะะะะ -+-

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่ !.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โด่ดดดดดด

ชุมนุม Google APP กล่าวว่า...

ขอนำไปใช้นะคะ

แสดงความคิดเห็น